StarTrekGames      StarCraft Encyklopedie     TrekGame.org

 
B´Rel class Destroyer
Designation Escort
Length 150m
Weapons 2 pulse disruptor cannons mark 8 Total power : 480,000 TJ
1 Torpedo launcher type 2 (forward)
50 Photon torpedoes (270,000 TJ each)
Defensive Standard capacity shield system   Total power : 9,840,000 TJ
Cloaking
High density Armour    Equal capacity : 500,000 TJ
Standard Duranium double hull   Equal capacity : 1,000,000 TJ 
Battery Capacity : 2,000,000 TJ
Turn class 4
Sensors rating 50
History : 
Tento typ Dravce je podstatně silnější než základní model. Nese disruptory typu 8, která mají dvojnásobnou sílu. Torpédomet byl vyměněn za dvoukomorový a štíty byly výrazně posíleny. Lodi však stále zůstala excelentní manévrovatelnost i možnost letu atmosférou. B´Rel v této konfiguraci plní funkci eskortní lodě a je nejrozšířenější lodí Klingonského impéria. Služba na Dravci se považuje za velkou čest a velení nad touto lodí je odrazovým můstkem jakékoliv kariéry v klingonské flotile. Tyto lodě se osvědčily hlavně v bitvách s Dominionem, kdy tvořily rovnoceného protivníka pro Jem´Haddarské stíhače. Hodně lodí bylo ve válce zničeno, ale mnoho jich stále zůstává ve službě.